Odpowiedzialność za treść
Zawartość naszych stron została stworzona z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności, kompletności ani aktualności treści. Zgodnie z przepisami ustawowymi jesteśmy ponadto odpowiedzialni za własne treści na tych stronach internetowych. W tym kontekście należy pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania jedynie przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nasze zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami pozostają nienaruszone zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o mediach elektronicznych (TMG).

 

Odpowiedzialność za linki
Odpowiedzialność za treść linków zewnętrznych (do stron internetowych stron trzecich) spoczywa wyłącznie na operatorach powiązanych stron. W momencie łączenia nie stwierdziliśmy żadnych naruszeń. W przypadku, gdy znane nam będzie naruszenie prawa, natychmiast usuniemy odpowiedni link.

 

prawo autorskie
Nasze strony internetowe i ich zawartość podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez prawo (§ 44a i nast. Prawa autorskiego), każda forma wykorzystywania, powielania lub przetwarzania dzieł podlegających ochronie praw autorskich na naszych stronach internetowych wymaga uprzedniej zgody odpowiedniego właściciela praw. Indywidualne reprodukcje dzieła są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, a zatem nie mogą służyć bezpośrednio ani pośrednio zarobkowi. Nieautoryzowane wykorzystanie dzieł chronionych prawem autorskim jest karalne (§ 106 prawa autorskiego).

 

Informacje prawne

Zgodnie z sekcją 5 TMG

Studio projektowania kart | NS
Gr. Burstah 45
20457 Hamburg
Niemcy - Europa
info@make.id
www.make.id

Numer indentyfikacyjny VAT zgodnie z sekcją 27 a niemieckiej ustawy o podatku VAT:
DE292574471

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z 55 Abs. 2 RStV:
Nazwa

Wskazanie źródła dla obrazów i grafiki:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com